BEHEER VAN DE WEBSITE

WEBSITE Vrouwen van Nu, afdeling DALEN

Webmaster voor Dalen: 

Margien Uineken

Als je op Internet vrouwenvannu.nl/afdeling/dalen intoetst kom je direct op de website.

Op deze site zijn verschillende “pagina’s” te onderscheiden waarin in het middengedeelte per pagina max. 15 blokjes passen.

Het streven is dat een bezoeker van de website op de verschillende pagina's alle informatie betreffende de afdeling Dalen er kan terugvinden. Daarom wordt de website regelmatig bijgewerkt zodat hij up to date blijft. Ook worden er regelmatig nieuwe foto's opgezet. 

Heb je informatie en/of foto's die je graag op de website geplaatst zou willen zien, stuur die dan naar de afdelingswebmaster. 

Heb je aanvullende gegevens of staat er een fout in de tekst, stuur ook dan even een berichtje naar de webmaster.

Onze website is geen archief en eenmaal verwijderde onderwerpen en foto's zijn niet meer te achterhalen. Wanneer een artikel op de site geplaatst wordt en wanneer deze weer wordt verwijderd beslist de webmaster in overleg met het bestuur.

Hoewel geprobeerd wordt fouten te vermijden, zowel in de tekst als bij het plaatsen/verwijderen ervan, kan de webmaster niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit onverhoopt toch gemaakte fouten.

Margien Uineken

naar boven

http://www.vrouwenvannu.nl/afdeling/dalen