Contibutie

ALGEMENE INFORMATIE

 

Introducé

Iedereen die lid is van de afdeling is vrij een gast mee te nemen naar de avonden. Dit is eenmalig om kennis te maken met onze club.

(Het is niet de bedoeling dat dezelfde persoon meerdere van onze avonden als gast (gratis) bezoekt zonder lid te worden).

Wij hopen hierdoor het ledenaantal te vergroten en willen jullie dan ook vragen eens een buurvrouw, vriendin of moeder mee te nemen. Het is voor jezelf ook leuk om samen op pad te gaan en je motiveert elkaar om de avonden te bezoeken.

 

Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot met 31 december.

Voor 2024  bedraagt de contributie € 65,00

U betaalt dit aan de Landelijk Bond

€ 65 wordt als volgt verdeeld:

·       52% voor de afdelingskas

·       7,7% voor de provinciale kas

·       40,3% voor de landelijke kas

 

Bedanken als lid kan uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester en wel voor 15 oktober 2023

Komt je bedankje te laat binnen dan ben je nog een heel jaar contributie verschuldigd.

Nieuwe leden kunnen zich het gehele jaar door aanmelden.

Wil je bij verhuizing je nieuwe adres doorgeven aan de penningmeester.

Alle leden ontvangen jaarlijks 8 x onze nieuwsbrief.

Het landelijk blad “Vrouwen van Nu” valt 4x per jaar in onze brievenbus.