Willemijn Ahlers+ 25 jaar lid Fokje Hazewinkel

Eerst werd stil gestaan bij ons lid Fokje Hazewinkel, die 25 jaar lid is van Vrouwen van Nu. Helaas kon ze zelf niet aanwezig zijn en is door enkele bestuursleden verrast met een mooi boeket bloemen.

Willemijn Ahlers kwam vertellen over genderdysforie en allerlei vormen, waaronder transgender. In haar jeugdjaren als jongen opgegroeid en pas toen ze 54 jaar was, is ze uit de kast gekomen. Intussen was ze getrouwd en heeft 3 kinderen op de wereld gezet. Het was ontzettend moeilijk om jezelf te erkennen als vrouw; deels door schaamte. Er gebeuren vele veranderingen in lichaam, ziel en geest; binnen je gezin en relaties, je sociale omgeving en op je werk.