Muskusrattenbestrijding Waterschap

Woensdagavond 16-9 weer sinds een half jaar een bijeenkomst van Vrouwen van Nu in ons dorp. Ferdinand Kruize van Waterschap Hunze en Aa’s kwam vertellen over zijn werk als muskusrattenbestrijder. Wat een enthousiasme en passie voor zijn vak. Opgezette dieren zoals de muskusrat, woelrat, zwarte en bruine rat en beverrat had hij meegenomen en van ieder dier werd duidelijk de kenmerken uitgelegd, wat een dier eet, hoe hij leeft in onze omgeving, enz. met leuke humor tussendoor.Een aanrader om uit te nodigen!