Geopark De Hondsrug

Woensdag 16 november kwam Catrien Posthumus vertellen over het Unesco Global Geopark De Hondsrug. Dit Geopark strekt zich uit van Groningen tot Coevorden en Bargerveen. Het is 70 km lang en het hoogste punt is 30 meter bij Emmen en het laagste punt is 5 meter bij Groningen. Het Geopark is een geologische geschiedenis van internationaal belang met een aantrekkelijk landschap, ontstaan in de ijstijden. Met daarin pingoruïnes; de overblijfselen van een pingo als het ijs in de ondergrond smelt. Er ontstaat dan een ringvormige krater die wordt opgevuld met smeltwater.   
Op 12 november 2012 is een businessplan ingediend voor het verkrijgen van de Unesco Geopark status voor het Hondsruggebied. Voor 4 jaren (2013-2017) is een certificaat verkregen die daarna geëvalueerd zal worden. Door middel van musea, poorten van verhalen, hotspots met informatieborden, safari’s, app op de smartphone, website, game voor kinderen, VR-film en Hondsrugboeken probeert men bekendheid te geven aan dit unieke Geopark De Hondsrug.