Jaarprogramma 2023

 

                     programma 2023
            Vrouwen van Nu Borger vanaf 1935
                          

Hierbij bieden wij u het programma aan voor 2023
Wij hebben weer leuke activiteiten zoals:
1 De 9 maandelijkse avond bijeenkomsten
2 Tuinclub ( zie data bij over ons)
3 Museumclub ( zie data bij over ons)
4 Wandelen (zie data bij over ons)
5 Fietsen (zie data bij over ons)
6 Crea middagen
7 De eetclub
U kunt een eigen keuze maken waar uw interesse naar uitgaat, niets moet, alles mag.

Deelname aan de activiteiten van de Vrouwen van Nu is altijd voor eigen risico.
We hopen er samen met u weer een mooi
jaar van te maken.

De kosten van de consumpties zijn €6,-                       Graag gepast betalen of pinnnen!                                                                   
                

  Programma 2023

  4 jan.        Nieuwjaarsvisite met Herman Sandman
                           ( Partners ook welkom)    

  1 febr.       Jaarvergadering en veilig verkeer

  1 mrt.         Aaltsje Ypeij

  5 apr.         Huite Zonderland

  3 mei         Trauma Team UMCG

        Juni, Juli en Augustus prettige vakantie!!!!

  6 sept.        Schotse dansen      

  4 okt.          Gez.avond met Vrouwennetwerk
                           Cabaret duo 2 Voudt

  1 nov.          Eéndagsbestuur

15 dec.          Kerst met Ton Hoogkamer
 

                               
                               
                                 
                                   
                                 
                                 

                                  
                                  

                                
                                  
                                     

                 

 

                         

                      

 

.