Bestuur afd.Borger

Het bestuur van de afdeling Borger bestaat uit :

          Marian Velzel secretaris
          Lucie Jalving voorzitter
          Ina Kruize penningmeester
          Ria Bults en
          Trieneke Prins

           e-mailadres: velzelmarian@gmail.com