Anker

Bussen en Blikken,

Op 6 april hadden we een bijeenkomst in het Anker.
Eerst werd mevr. Rika Bloeming in de bloemetjes gezet, zij was 55 jaar lid van de Vrouwen van Nu.
Ook was er een bestuurswisseling, Gerda Naayer nam afscheid en Ria Bults nam haar functie over.
Ook Gerda kreeg een bloemetje!
Daarna kwam mevr. Karin v.d.Wal van het museum 'Het Behouden Blik' uit Uithuizermeeden. Zij nam ons mee de geschiedenis in van de 'Blikken en Bussen'. 
Het museum heeft wel 500 blikken.  Zo had ze 3 beschuiten bussen van Verkade uit 1930 verschillend van grootte. Eén voor 13 beschuiten, een halve bus en een biscuit busje.  Veel blikken werden in drievoud gemaakt, b.v. koffie-thee-suiker. Wie kent ze niet de Pickwick thee zakjes, de Droste chocolaatjes. En de sjoklat chocolade mocht alleen in de groentezaak verkocht worden, er was dan geen concurentie! 
Het was een feest van herkenning, van oja dat weet ik nog!! Een gezellig avond.

foto's >>