Bestuur Vrouwen van Nu Bleiswijk

Voorzitter : Janny van Bergen-Mol

Vicevoorzitter : Joke van der Veen-Beentjes

SecretarisDicky Rietveld               

Penningmeester: Aukje Krekt

Bestuurslid: Ina Brinkers-Kruithof

Algemeen emailadres: vrouwenvannubleiswijk@gmail.com