Corona

Aangepaste maatregelen ivm coronavirus

Op 21 april kondigde de minister-president nieuwe maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Het wordt steeds meer duidelijk dat we ons moeten instellen op beperking van onze bewegingsvrijheid voor een lange periode, in ieder geval tot in 2021. Daarbinnen zijn enkele maatregelen aangekondigd die het strenge beleid enigszins versoepelen. De 1.5 meter afstand, de oproep om zo veel mogelijk thuis te blijven en niet meer dan drie personen op bezoek te laten komen, zijn echter onverminderd van kracht. Naar aanleiding daarvan, en in aanmerking nemend dat onze achterban voor een groot deel in de risicogroep valt, past Vrouwen van Nu haar landelijke beleid daarom als volgt aan:

  1. Tot 1 september worden er géén bijeenkomsten georganiseerd, niet landelijk, niet provinciaal en niet door afdelingen.
  2. Bestuursvergaderingen met meer dan drie personen worden zoveel mogelijk via een online verbinding georganiseerd.

Voor (provinciale) afdelingen betekent dit:

  • dat alle eerder uitgestelde jaarvergaderingen in het najaar alleen dan kunnen plaatsvinden als de overheid meer versoepelende maatregelen heeft afgekondigd. De verwachting is dat de afstand van 1.5 meter blijft. Het organiseren van bijeenkomsten zal dan ook altijd in aangepaste vorm zijn. Geadviseerd wordt om geen jaarvergaderingen tot eind 2020 te organiseren. Het landelijk bureau ondersteunt, als dat gewenst is, provinciale afdelingen in de organisatie van digitale vergaderingen.
  • dat afdelingsbijeenkomsten in het najaar alleen dan kunnen plaatsvinden als de overheid meer versoepelende maatregelen heeft afgekondigd. Geadviseerd wordt om geen afdelingsbijeenkomsten tot eind 2020 te organiseren. Wij begrijpen dat dit een enorme impact zal hebben op onze leden. We blijven jullie steunen met tips en adviezen om ook in deze tijd op een andere manier toch het contact met je leden te behouden (zie ook onze website voor tips en adviezen).

Het landelijk bureau organiseert de komende tijd trainingen voor het gebruik van Zoom. Zoom is een prima online programma om met meerdere mensen te kunnen vergaderen of sociaal “bij elkaar te komen”. 

Hou de website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen!