Ring 9

Een groep aan elkaar grenzende lokale afdelingen, vormt een ring.

Onze afdeling Beneden-Leeuwen valt onder ring 9. Deze ring is medio 2015 uitgebreid met acht voormalige afdelingen van de Katholieke Vrouwenorganisaties. Het aantal leden is daardoor bijna verdubbeld en er is nieuw enthousiasme om gezamenlijk activiteiten te organiseren. Ring 9 omvat naast afdeling Beneden-Leeuwen de afdelingen Balgoy, Dreumel, Echteld/IJzendoorn, Elst, Groesbeek dorp, Heteren, Hien/Dodewaard, Midden-Betuwe, Lindenholt, Puiflijk en Winssen.

Van elke lokale afdeling heeft één bestuurslid zitting in het ringbestuur. Twee keer per jaar vindt er overleg plaats. Er wordt onder meer informatie uitgewisseld over de jaarprogramma's.