logo korenaar

Logo betekenis

Ons logo is een combinatie van de woorden Vrouwen van Nu met een beeldmerk ‘de korenaar’. Het beeldmerk is in 1970 ontworpen door J. Koning en verwijst naar korenaren en bloemen. Een referentie naar onze verbondenheid met het platteland. Het symboliseert optimisme en vrolijkheid.                  

  • Missie Vrouwen van Nu

Het is onze missie om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken. Vrouwen van nu is een organisatie met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die

  • elkaar willen ontmoeten
  • hun creativiteit willen ontplooien
  • aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
  • met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.