Commissies en Interessegroepen

Onze afdeling organiseert voor haar leden verschillende activiteiten, onderverdeeld in commissies/interessegroepen.

Tuinclub Beilen

Contactvrouwen van de tuincommissie:

Hillie Westerhof

Johanna Wessels

Silvia Vester

Hillie Bergman

Commissie Op Stap

Contactvrouwen van de commissie Op Stap:

  Grietje Grit

  Jenny Oosting

  Diet Klasen 

  Jannie Heida

Agrarische commissie 

Contactvrouwen agrarische commissie:

Marry Benning

Trijnie Klaassen

Fietsen

Contactvrouw fietsen:

  Truida Vierhoven

Wandelen met de afdeling 

Contactvrouw wandelen:

  Aartje Robbemont