Jaarvergadering 2023

Jaarvergadering

19 januari  was er de jaarlijkse jaarvergadering.

Appie opent de vergadering met een gedicht. Het jaarverslag, financieel verslag, ziekencommissie en een verslag van de tuinclub wordt voorgelezen en goedgekeurd.

 Het bestuur had een oproep gedaan om met zoveel mogelijk leden aanwezig te zijn. Daar is gehoor aan gegeven.  Hoe het nu verder moet met de vereniging in de toekomst is de vraag. Daar hebben we het met elkaar over. Het bestuur neemt de punten mee  en gaat deze uitwerken.

Er zijn dit jaar 3 jubilarissen:

Mevr. Betsie voor den Dag   25 jaar lid.

Mevr. Willy van der Moere 45 jaar lid.

Mevr. Iemy Nijenhuis 55 jaar lid.

De dames wordt een bloemetje aangeboden voor hun trouw lidmaatschap.

Na de pauze doen we in alle gezelligheid een aantal woordspelletjes en worden we getrakteerd op een drankje.