Welkom bij Vrouwen van Nu Balkbrug

Welkom bij Vrouwen van Nu Balkbrug

“Vrouwen van Nu”  afdeling Balkbrug is een bloeiende vereniging met circa 104 leden.
In 2020 bestonden wij 90 jaar, wat we in oktober 2021 hebben gevierd.
Onze afdelingsavonden worden van september t/m mei gehouden, meestal op de derde dinsdag van de maand, in het MFC ’t Trefpunt aan de Meppelerweg 34 te Balkbrug.

Het jaarprogramma is zeer gevarieerd en geeft voor elk wat wils. Binnen onze afdeling zijn interesse-groepen, zoals culturele commissie en wandelgroep actief. Ook zijn er commissies als agrarische commissie en bezoek commissie.
In de zomermaanden gaan 1 x per twee weken een avondje fietsen, meestal op de woensdag. We starten om 18.30 uur bij het kruispunt in Balkbrug.
Wij zijn heel blij met al onze “vrijwilligers” die allerlei activiteiten ondersteunen en organiseren. Van koffie-schenken, contactdame tot ziekenbezoek.

In de agenda worden de diverse activiteiten, excursies en het jaarprogramma van de maandelijkse bijeen-komsten vermeld. Bent u geïnteresseerd dan hopen we, dat u eens vrijblijvend een avond bijwoont. U bent van harte welkom!

De doelstelling van de “Vrouwen van Nu” is om door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef en verantwoordelijkheid voor, en deelname aan de samenleving te bevorderen. Een vereniging voor vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden. De plek voor vrouwen van alle leeftijden, voor alle gezindten en niet politiek gericht.