Contributie & Lidmaatschap

Contributie:

De contributie voor het jaar 2023 is vastgesteld op 56,50 euro.

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

De contributie moet vóór 31 januari zijn voldaan.

Lidmaatschap:

U bent van harte welkom om een avond bij te wonen als gast.

Wanneer u besluit om lid te worden, kunt u zich aanmelden bij de ledenadministratie van onze vereniging.

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd. Dit moet vóór 15 oktober, bij één van de bestuursleden.

Gebeurt dit na de genoemde datum, dan moet de contributie voor het komende jaar nog betaald worden.