programma 2019-2020

Dinsdag 24 september Het werk van de Koninklijke Nederlandse  Reddings Maatschappij door Carlo Hukema uit Winsum, veel waardering voor dit soms toch wel gevaarlijk werk.

Donderdag 24 oktober Veel weetjes over bijenteelt tot ver over de grenzen door Ben Trip uit Vries, toch weer wat wijzer geworden.

Donderdag 21 november Lezing door Rozemarijn van de Wal over de schrijfster Beatrix Potter, die zich vooral bleek in te zetten voor natuurbehoud in het Lakedictrict en dus niet alleen kinderboekjes schreef.Dit tot veler verbazing van de aanwezige vrouwen.

Woensdag 11 december Alternatieve kerstviering voor leden. We begonnen met de vrouwen-van-nu quiz, veelzijdige vragen die toch niet iedereen kon beantwoorden. Daarna schoven we aan aan het buffet, voortreffelijk bereid door onder andere een van onze leden met medewerking van vrijwilligers van het dorpshuis. We hebben ervan genoten en na afloop ieder naar huis met prachtige, door onze voorzitter in elkaar geknutselde, sterren van knijpers!

Maandag 20 januari Lezing over Blindengeleide honden door Hans Dekker uit Eenrum

Donderdagmiddag 20 februari jaarvergadering (ook commissies) met na officieel gedeelte: workshop Bach bloesem therapie door Gerard Hommema

Woensdag 25 maart Eric Hulsegge van RTV Noord zou in het Gronings vertellen maar deze avond is door de Corona crisis niet doorgegaan

April ook geen activiteiten