Contributie

 Als lid van onze afdeling bent u tevens lid van de landelijke "Vrouwen van Nu" en geabonneerd op het tweemaandelijks magazine "Vrouwen van Nu"                     Het contributiegeld wordt in 2023 € 56.50 Het rekeningnummer is: NL59 RABO 0103 8140 19

De verdeling is (afrondingsverschillen daargelaten):

33,6% voor de landelijke kas

14,4% voor de provinciale kas

52% voor de afdelingskas