Bestuurssamenstelling

Voorzitter: 

Anke de Wolff tel.0611401611                                  email: amdewolff70@gmail.com

Secretaris/Ledenadministratie

Nel Zwikker-Buis, tel: 075-6153440  email:nzwikkerbuis@hotmail.com

Penningmeester/nieuwsbrief verspreiding:

Carolina van Steen, tel: 0633985203  email:vansteen63@hotmail.com 

Contributie: voor 2023 is € 56,50 

IBAN NL26RABO0129440558 

t.n.v. Vrouwen van Nu