bestuur/coördinatieteam

Coördinatieteam:

Immie v.d.Veen - Voorzitter

tel.0516-431331

Willie van Weperen-Nijenbanning:  Secretaresse

tel.0516-431475

Joke van den Hoven : Penningmeester

tel.0516-431682

Ledenadministratie:

Willie van Weperen -Nijenbanning

tel.0516-431475

Kascommissie:

Kirsten Witteveen-Kuyer

tel.0516-431147

Saska Moes-Popkema

Tel. 0516-512777

Girby van Buiten

tel.0516-785045

Website:

W.de Jong-Olsman

Verslagen van de Media:

Rita-den Boer-Verheijke

Notuliste afdelingsavond:

Rita-den Boer-Verheijke

Jaarboekje:

Immie v.d. Veen

Vrouwen die een hobby of interesse delen organiseren zich binnen onze afdeling in interessegroepen. Het aanbod verschilt per afdeling en is afhankelijk van de interesses van de leden.

Voor meer informatie kunt u mailen naar bureau@vrouwenvannu.nl of bellen naar 070 3244429