Welkom op onze afdelingssite

De afdeling Annen is één van de lokale afdelingen van de Provincie Drenthe, die op haar beurt weer onderdeel is van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu - Nederlands grootste vrouwenorganisatie.

Vrouwen van Nu heeft als missie om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken.

Vrouwen van Nu wil een ontmoetingsplaats zijn voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

De afdeling Annen is een actieve en gezellige vereniging met ongeveer 85 leden.

Wij organiseren diverse activiteiten en hebben verschillende clubjes en groepjes waarin interesses en hobby’s met elkaar gedeeld kunnen worden en sociale contacten worden gelegd.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd.

Wij hopen dat u zich thuis zult voelen bij onze afdeling!