Uw lidmaatschap

U bent welkom bij Vrouwen van Nu Anna Paulowna. De afdeling Anna Paulowna is opgericht in 1936 en telt ruim honderd leden. Wij zijn een gezellige vereniging met veel interessegroepen:

 • Leeskring;
 • Tuinclub;
 • Cultuurgroep;
 • Textielkunst;
 • Gespreksgroep;
 • Wandelgroep;
 • Fietsgroep;
 • Klaverjasgroep;
 • Eetclub.

Van september t/m april wordt er een avond of middag georganiseerd in de zaal van de Samenvaart. Deze bijeenkomsten hebben verschillende boeiende onderwerpen. Deze zijn interessant voor alle vrouwen.

Onze leden ontvangen:

 • 4 x per jaar het magazine Vrouwen van Nu;
 • Tijdens het seizoen iedere maand een Nieuwsbrief;
 • En kunnen deelnemen aan provinciale en landelijke activiteiten.

Contributie

De contributie bedraagt voor 2023: € 56,50 p.j.

Lijkt het u leuk om lid te worden?

Aspirantleden zijn welkom om twee avonden of middagen vrijblijvend bij te wonen. Daarna hopen we u als lid te verwelkomen. Bij aanmelding als lid gaat het lidmaatschap (en de contributie) direct in.

Opzeggen

Uw lidmaatschap opzeggen kan uitsluitend schriftelijk bij de secretaris vóór 25 oktober van het lopende jaar. U dient dan tegelijkertijd de ledenpas in te leveren. Opzeggingen na deze datum hebben tot gevolg dat u nog een heel jaar contributie verschuldigd bent. Dit is conform de landelijke richtlijnen.

Heeft u vragen?

Stel deze aan één van onze bestuursleden of contactdames. Het e-mail adres van onze secretaris is: secretariaatap@hotmail.com