Goede doel 2021/2022

Tijdens onze jaarlijkse kerstmiddag van 2019 mocht Anja Doedens een presentatie geven over het goede doel: STICHTING KANSRIJK. Dit goede doel is verlengt tot en met het seizoen 2021/2022.

De stichting ondersteunt negen projecten in Kenia, Oeganda, Tanzania en Rwanda. Denk hierbij aan het bouwen van scholen, het financieren van schoolgeld voor de kinderen, salarissen van docenten, het financieel steunen van tehuizen voor gehandicapten kinderen etc. 

Inmiddels zijn er mooie bedragen voor de stichting opgehaald. Maar Corona heeft voor het jaar 2020 roet in het eten gegooid voor het gekozen goede doel; de reden dat het bestuur besloten heeft om dit goede doel ook voor het seizoen 2021/2022 door te laten lopen.

Tijdens onze bijeenkomsten zal het mandje bij de deur, in het teken staan van STICHTING KANSRIJK.

We hopen op uw gift.

We hebben het mandje voor ons Goede Doel verlengd tot en met april 2022. Meer over stichting Kansrijk...

Dit roept ook wel de vraag op wat wordt ons volgende Goede Doel. Heeft u een suggestie? 

Mail uw suggestie naar secretariaatap@hotmail.com of vertel het aan een van de bestuursleden.