Burgemeester Rian van Dam vertelt...

Burgemeester van Dam geeft aan dicht bij de mensen te willen staan en wel burgemeester te zijn maar zich Rian te voelen.

Verslag

Ze is nu 4 jaar burgemeester van de gemeente Hollands Kroon en haar werk bestaat voor 50% uit vergaderen en voor 50% werk buiten het gemeentehuis o.a. jubileums en werkbezoeken ect.

In de corona tijd heeft men het vergaderen via de computer ontdekt en dat is wel gebleven vooral voor vergaderingen op grote afstand van onze gemeente. Toch is ze blij weer gewoon op bezoek te kunnen gaan.

Ze vertelt te zijn geboren in Krimpen aan de IJssel, opgegroeid te zijn in Assen en gestudeerd te hebben in Wageningen. Na een wethouderschap in Alkmaar en Enkhuizen, woont ze nu al 3 jaar met veel plezier in Den Oever.

Het burgemeesterschap is niet gebonden aan een partij. Het profiel, opgesteld door de gemeenteraad, is leidend in de keuze. Over de sollicitatieprocedure vertelt ze dat het een kroonbenoeming is en daarom loopt deze procedure via de commissaris van de Koning. De raad draagt iemand voor maar de verantwoording, ook bij problemen, ligt bij de commissaris van de koning.

Het hele verslag van deze informatieve en gezellige bijeenkomst, vindt u onder 'Extra informatie'.

Meer weten? secretariaatap@hotmail.com