Een warm hart

Leven in een bijzondere tijd.

We leven in een bijzondere tijd. Een leven dat zich deels afspeelt in beperking.
Niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Dat dit toevallig samenvalt met de herdenking van 75 jaar leven in vrijheid zet je aan het denken.

Wat moet het loodzwaar zijn geweest om tijdens de Tweede Wereldoorlog 5 jaar lang te hebben geleefd met onderdrukking door de vijand. Je was beperkt in je vrijheid en moest bovendien oppassen wat je zei.

Nu kunnen wij als dorpsbewoners in onze omgeving nog vrij wandelen en fietsen en mag je zeggen wat je wilt. In een stad 3 hoog met een klein balkon is dat natuurlijk al anders.

Toch staat dit niet in verhouding tot de onderdrukking uit die oorlogstijd.

Maar het voelt al wel dat alles op slot zit en veel niet mag zoals o.a.  het samenkomen met je familie,het opzoeken van een dierbare in een ziekenhuis of verpleeghuis en natuurlijk het bezoeken van de vele activiteiten van de Vrouwen van Nu.

Bij dat overdenken komt ook al gauw de vraag naar boven,kan het als straks het virus over is wel weer door gaan op dezelfde voet als voor de crisis?

Komen we door de situatie waarin we zijn beland misschien ook weer eens met beide benen op de grond en ontdekken we dat het hier en daar ook best een tandje minder kan?

Zijn wij soms in al onze vrijheid ook niet een beetje ver door geschoten?

Willen we niet te veel en zou weer iets meer aandacht voor de mensen om ons heen niet beter zijn,dan het al maar na jagen van allerhande luxe en het maken van verre reizen.

Wat bij mij al vast heel plezierig over komt is het feit dat het bestuur van onze vereniging i n deze lastige periode, probeert enig contact met haar leden overeind te houden en daarmee haar best doet een steentje bij te dragen om ons gezamenlijk door de coronacrisis te loodsen.

Dank daar voor!

We zijn er waarschijnlijk nog lang niet maar ik hoop dat we zo spoedig mogelijk weer in de gelegenheid zullen zijn elkaar lijfelijk te ontmoeten tijdens onze bijeenkomsten zowel plaatselijk,regionaal als provinciaal.

Daarom roep ik iedereen op vol te houden!

Hartelijke groet aan al onze leden,

Nyneke Bethlehem.