Welkom bij de Vrouwen van Nu - afdeling Ameland

Met deze website houden wij onze leden, nieuwe leden en belangstellenden op de hoogte  over de activiteiten van onze vereniging.

Onze afdeling is opgericht op 20 april 1950 en bestond in 2020 70 jaar. Dit kon door corona pas twee jaar later gevierd worden. Van de jaarvergadering hebben we een feestje gemaakt.

Onze afdeling telt momenteel 80 leden.

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren bijeenkomsten en lezingen over diverse onderwerpen.  Daarnaast biedt de afdeling leden de gelegenheid om zelf activiteiten te initiëren, zoals bijv. de sucesvolle eetclub, bezoek aan musea, exposties tijdens de Kunstmaand. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast ontvangt u het ledenblad en wordt u via de mail op de hoogte gehouden van activiteiten die provinciaal en landelijk  worden georganiseerd. 

lees ook: Over ons

U kunt ook contact opnemen met het landelijke bureau: mail: bureau@vrouwenvannu.nl of bellen: 070 3244429