70 jaar Vrouwen van Nu op Ameland

 De feestelijke jaarvergadering kon in april 2020 wegens de coronamaatregelen niet doorgaan. In 'De Amelander', die voor het eerst digitaal verscheen, stond het volgende artikel. later is dit in papieren vorm onder de leden verspreid.