Wanneer
31 december 2024 - 00:01
tot
31 december 2024 - 00:00
Waar
Purmerend

Ledenlijst

informatief

Beste leden,

In het kader van privacybescherming en de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), willen wij u vriendelijk verzoeken om zorgvuldig en verantwoordelijk om te gaan met de ledenlijst en de daarop vermelde persoonlijke gegevens.

De ledenlijst is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en mag niet zonder voorafgaande toestemming gedeeld worden met externe partijen. Het is belangrijk dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om de privacy van onze leden te waarborgen.

Wij vertrouwen erop dat iedereen de informatie op de ledenlijst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal behandelen. Mocht u vragen hebben over het correcte gebruik van de ledenlijst, neem dan gerust contact op met de webmaster.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

De ledenlijst, zie bijlage, wordt regelmatig bijgewerkt