Wanneer
27 februari 2024 - 19:30
tot
27 februari 2024 - 22:00
Waar
C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle

Jaarvergadering na de pauze Carlo Gremberghe

informatief, lezing, ontmoeting

Op dinsdag 27 februari vindt onze jaarvergadering plaats.  Koffie/thee wordt u deze avond door de vereniging aangeboden.             

Agenda jaarvergadering.   1.   Opening door de waarnemend voorzitter Ine Derksen. 2.   Mededelingen. 3.   Goedkeuring notulen. 4.   Financieel verslag penningmeester. 5.   Verslag van de kascontrolecommissie. 6.   Verkiezing kascommissieleden. 7.   Rondvraag. 8.   Sluiting.  

Eventuele vragen over de verslagen kunnen schriftelijk gesteld worden vóór donderdag 22 februari (secretariaat: vvnKapelleBiezelinge@gmail.com)  

Na de jaarvergadering zal Carlo van Gremberghe een lezing houden. Waar gaat de lezing over?                                                                                   Over hout: wat het is, hoe het groeit, de soorten, eigenschappen, voorbeelden en herkenning. Het bewaren en drogen van hout, de gereedschappen om te bewerken hoe je een beeld maakt (technieken) Na de pauze: ideeën, inspiratie, ontwerpen, voorbereiden, uitwerken en afwerken. Bespreking aanwezige beelden (ongeveer een tien tal). Diapresentatie van een aantal uitgevoerde werken (circa 50 dia’s) Discussie en vragen beantwoorden. Mensen die belangstelling hebben om een beeld te kopen kunnen dat kenbaar maken en nodigt hij uit om een afspraak te maken en bij hem thuis uit te zoeken.