Welkom op de afdelingssite van de afdeling Abcoude-Baambrugge

De afdeling Abcoude-Baambrugge is opgericht op 8 mei 1945 als de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen

De Vrouwen van Nu is een ontmoetingsplaats voor vrouwen die interesse hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij..

Maandelijks organiseren wij een avond waar diverse thema's aan bod komen door middel van lezingen en andere presentaties.

Binnen de afdeling zijn er ook diverse interesse groepen actief, zoals een leeskring, handwerkgroep, wandelen, fietsen, excursies en eenmalige activiteiten.

Leden van de Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod van de eigen afdeling, maar ook van de provinciaal en landelijk georganiseerde activiteiten.

Leden van onze afdeling krijgen negen keer per jaar het maandbericht van de afdeling en zes keer per jaar het landelijk ledenblad Vrouwen van Nu toegestuurd.

Wij zijn een actieve en gezellige vereniging en nodigen u van harte uit om kennis te komen maken!

Voor meer informatie kunt u mailen naar het mail adres van de afdeling: hanengeschrei@hetnet.nl

.