Jaarlijkse ledenvergadering

Jaarstukken vindt u onder /voor leden/ met inlogcode.

Mkg afwezig: Lydia Siegersma, Greet Lemair, Gitta Hoogewerf, Lida Lissing, Gre Klous, Marjan Hofland, Elly Pijper, Riet Ranzijn.

We mochten 32 leden verwelkomen, het weer speelde wellicht parten dat er minder leden kwamen op deze, toch voor de vereniging, belangrijke avond -de vereniging zijn wij met elkaar- en willen ook samen met u allen kijken naar de toekomst!
Gezien de bezetting van het bestuur waarin wij echt versterking nodig hebben maken wij ons zorgen, hoe gaan wij verder.
- De notulen en de jaarstukken van 2019 werden goed gekeurd, na een opmerking van Marian Slagter, dat zij i.p.v. Ank Blokker in 2018 ook al samen met Joke van Ginkel de planning verzorgde.

- Het financieel verslag
Liet een negatief saldo zien en helaas is onze penningmeester, nu echt gestopt. We hebben Stefanie dan ook heel hartelijk bedankt voor het extra jaar dat zij de vereniging heeft willen helpen

- Penningmeester
Het is ons helaas niet gelukt om een nieuwe penningmeester te vinden en dat is problematisch, we moeten dit melden bij het provinciaal en landelijk bestuur en kijken hoe nu verder te gaan.

- Mevr. Truus Hoogland wil het bestuur komen versterken, daar zijn wij heel blij mee en Truus werd een groot applaus ontvangen. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen.

In het zonnetje
- Aukje Rasch voor het bijhouden van de website, het maken van het Jaarboekje, de Nieuwsbrieven en de Jaarstukken keurig in de huisstyle opmaak.
- Marja van Wijckhuijsen voor het regelen en bezorgen van nieuwsbrieven ed, als ook het begeleiden van leden.
- Tiny Spruit en Gitta Hoogewerf voor de kascommissie.
- Agaath Keeman voor het Doorbladeren.

Het geborduurde kleed
Ligt nu maar op zolder, dat is jammer. Mogelijke opties om op te hangen: de Adriaan-Donkerstichting of Café de Stompetoren, deze laatste was de plek waar de vereniging is opgericht. Het Bestuur onderzoekt de mogelijkheden.

Na de pauze
Een presentatie van Cobi van der Gragt in het West-Fries gekleed.
Als Aagie heeft zij ons kostelijk vermaakt met allerlei anekdotes over ‘hoe het in de huishouden vroeger ging.’
Een ontspannen uurtje wat zeer gewaardeerd werd.

- Foto's: Marja van Wuijckhuise