Provinciaal Bestuur

Het Provinciaal Bestuur van afdeling Zuid-Holland telt vijf bestuursleden.

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester: Bep Sluis
Algemeen bestuurslid: Marijke Niesing

Notuliste: Rosemarie Baardwijk
Secretarieel medewerker: Charlotte Hordijk