nieuwe leden en dirigente gezocht

Oproep van het Kerstkoortje:
Zoals U misschien weet heeft ons kerstkoortje geen dirigente meer. Weet u iemand, die het koortje kan en wil begeleiden, dan kunt U contact opnemen met Gerrie Wisselink, tel. 0315 - 24 11 99.

 

De volgende clubs willen er graag nieuwe leden bij:

de Bowlingclub:
Zij spelen op de eerste dinsdag van de maand, van 9.30 - 10.30 uur.

de Nordic Walkingclub:
Zij wandelen 1x per 2 weken.
's Zomers starten zij om 18.30 uur en 's winters om 13.30 uur. De dagen rouleren op ma-di-woe- en donderdag.
Ook de startplaats rouleert. Belangstelling? Neem dan contact op met Rikie Noppers, tel. 0315- 24 43 67

de Gymclub:
Zij sporten op maandag van 9.30 - 10.30 uur in de turnhal. U bent altijd welkom om een les bij te wonen.

de Volksdansgroep:
Zij oefenen in de even weken op maandag van 19.30 - 21.00 uur in de Kwaksmölle.