Dineke Harmsen-Luesink

Op de ledenvergadering van 21-09-2017 deelde vice-voorzitster Dineke Harmsen mede, dat zij de voorzitterstaken overneemt van Nettie Bruil, die helaas is overleden op 01-06-2017.

De vice-voorzitterstaak is hierdoor vacant.