MEDEDELINGEN

Van de bestuurstafel

Op woensdag 13 december komen we samen voor onze Kerstviering. We willen dit met veel leden vieren tijdens een mooi en sfeervol samenzijn. De avond wordt gehouden in De Zespunt, Molenlaan 1a te Moordrecht.

De zaal gaat open om 19.15 uur en vanaf 19.30 uur drinken we koffie of thee met lekkers. Vanaf 20.00 uur treedt Martine van Wensveen voor ons op samen met gitarist Freek Dicke. Ze brengen een afwisselend kerstpro­gramma met mooie, sfeervolle kerstliederen maar ook samenzang en een gezellig kerstverhaal. Tijdens de pauze zorgen wij voor lekkere hapjes bij uw drankje.

De bijdrage voor deze avond bedraagt € 7,50.

U kunt zich nog tot 10 december opgeven bij Gerda Verhoef, '0182-373459. Het bedrag kunt u overmaken op bankreknr. IBAN 40 RABO 0343063679 t.n.v. Penn. meester NBvP Vrouwen van Nu, Moordrecht.

De avond is alleen voor leden.


Snertwandeling

Op vrijdag 5 januari 2018 is onze traditionele jaarlijkse snertwandeling en Nieuwjaarsbijeenkomst. Altijd een gezellig samenzijn waarbij we elkaar het beste toewensen voor het nieuwe jaar. We maken een niet te lange wandeling, maar ook als u niet meewandelt bent u van harte welkom. U wordt ontvangen met koffie of thee. Als de wandelaars terugkomen gaan we genieten van een heerlijke kop erwtensoep met … Deze middag is gratis, maar wilt u een vrij­willige bijdrage geven, er staat een spaarpot klaar.

De locatie is: Het gebouw van de Duiven­vereniging, bij de voetbalvelden.

De middag begint om 14.30 uur.

 

RECTIFICATIE MEER BEWEGEN

Het line-dansen is m.i.v. 1 januari 2018 alleen nog op woensdagavond om 19.30 uur. 

 

 

Vreugde- en verdrietpot

Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van ziekte of ziekenhuisverblijf van de leden, graag een berichtje doorgeven aan Nel Spijker, Zwanendreef 3, 0182-378215, of naar een van de andere bestuursleden.

Er ging een bloemetje en/of kaartje naar
Gees Stormbroek en Corrie Liefhebber.


Bedankje

Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor bloemen, bezoekjes, telefoontjes, kaarten, kortom al die blijken van medeleven na mijn operatie en revalidatie en het verdere herstel, waar ik nog aan moet werken.

Jopie ‘t Hart

 

Kopij voor de flyer van januari kunt u inleveren vóór  28 december 2017