Resultaten Arbeid- en Zorgtop

Op 18 november vond de Arbeid- en Zorgtop van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaats. Vrouwen van Nu was hiervoor uitgenodigd. In voorbereiding op de top heeft Vrouwen van Nu aan haar achterban gevraagd hoe de balans tussen arbeid en zorg wordt ervaren. De resultaten van die poll lees je hieronder. Tijdens de top heeft Vrouwen van Nu in het bijzonder gepleit voor aandacht voor de fysieke en psychische belasting van mantelzorgers en zogenoemde zorgvrijwilligers. Veel vrouwen overkomt deze rol en zij voelen zich niet opgewassen tegen de taak. In de brief die de minister op 12 december naar de Tweede Kamer stuurde wordt, onder de kop ‘overbelasting’, hier uitgebreid op ingegaan. De complete brief vind je hier.