Netwerken

Naast de bestaande afdelingen zijn er diverse netwerken binnen onze vereniging actief. Sommige richten zich op een bepaalde leeftijdscategorie (Meiden van Nu-groepen), op een beroepsgroep (agrariërs), andere zijn regionaal actief en/of richten zich specifiek op (jonge) werkende vrouwen.

Bovendien hebben we al jaren een afdeling in Frankrijk: Eure. 

De verschillende groepen zijn als volgt bereikbaar:

Meiden van Nu Donderen Bunne Winde:
http://vrouwenvannu.nl/meiden-van-nu-donderen-bunne-winde

Meiden van Nu Kolham:
(website volgt)

Afdeling Eure - Frankrijk:

http://vrouwenvannu.nl/eure

Boerinnengroep Mid-Fryslân:
http://vrouwenvannu.nl/boerinnengroep-mid-fryslan

Land van de Reest:
http://vrouwenvannu.nl/land-van-de-reest