Landelijk bestuur zoekt drie nieuwe bestuursleden

Wegens vertrek van de huidige penningmeester in juni 2018 en ter uitbreiding van het bestuur zoekt het landelijk bestuur drie nieuwe collega-bestuurders om met elkaar te werken aan de ambities van Vrouwen van Nu. De ontwikkeling van de vereniging, waarin veranderingen met behoud van het goede centraal staan, vraagt om de aanwezigheid van specifieke  kennis en ervaring  op een aantal terreinen. Gelet op de samenstelling van het huidige bestuur worden  vrouwen gezocht  die het bestuur kunnen aanvullen met financiële kennis, ervaring met het opzetten van netwerken en ervaring met veranderingsprocessen.

Bestuursleden zijn lid van Vrouwen van Nu of worden lid bij toetreding tot het landelijk bestuur.

Heb jij ervaring op één van bovenstaande terreinen en wil je die inzetten als landelijk bestuurslid van Vrouwen van Nu , dan nodigen we je uit om ons je motivatie en CV te sturen. Voor meer informatie neem je contact op met  Carla Wijers , directeur landelijk bureau (E: carla@vrouwenvannu.nl). Je sollicitatie stuur je naar evelien@vrouwenvannu.nl o.v.v. sollicitatie landelijk bestuur.

Deadline van inzending is 8 januari 2018.