Krachtbedrijf: een nieuwe toekomst voor vrouwen uit de opvang

Ieder mens heeft dromen, zoals in een cabrio door Frankrijk toeren, een vakantie naar Australië, of het opzetten van een eigen bedrijf. Dat laatste is iets waar ik als klein meisje van droomde en wat mij is gelukt om te realiseren. Dat ging bijna als vanzelf, want ik had diverse studies afgerond, ik had werkervaring, er stond geld op mijn spaarrekening en privé liep mijn leven ook goed. Voor vrouwen uit de vrouwenopvang met eenzelfde droom, is het startpunt veel minder rooskleurig. Een hoge schuldenlast, traumatische ervaringen en een flinke deuk in het zelfvertrouwen, zit ze dwars bij de stap richting ondernemerschap. Maar als ‘survivors’ bezitten deze vrouwen juist een aantal belangrijke ondernemerskwaliteiten, namelijk ‘durf’ en ‘doorzettingsvermogen’. Kwaliteiten die je nodig hebt om überhaupt bij de opvang aan te kloppen én die je als ondernemer goed kunt gebruiken.

Sinds kort is het mogelijk voor vrouwen uit de opvang (in een aantal gemeenten) om deel te nemen aan Krachtbedrijf. Een programma dat is ontwikkeld voor vrouwen uit de opvang die serieus de droom en ambitie hebben om als ondernemer aan de slag te gaan. Dit programma sluit aan bij de bestaande methodiek van Krachtwerk dat binnen de lokale opvangorganisaties wordt gehanteerd, en biedt een alternatief op de begeleiding naar een loondienstverband. Door de deelnemers als groep een programma te bieden van workshops en individuele coaching rondom het starten van een eigen bedrijf, wordt niet alleen informatie gedeeld, maar wordt ook dieper ingegaan op de uniciteit van iedere ondernemer en haar bedrijf. Tevens vind veel interactie plaats met de groep wat zeer ten goede komt aan de ontwikkeling van iedere deelnemer, niet alleen voor dat moment, maar ook voor de jaren die volgen.
Krachtbedrijf kent een tweetal doelen:
• Economische zelfstandigheid
zorgen voor een eigen inkomen middels het opzetten van een eigen onderneming, al dan niet in combinatie met een loondienstverband
• Empowerment
versterking van ondernemerscompetenties, vergroten van zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde, en het uitbouwen van sociale en zakelijke netwerken
Vanuit de pilotgroepen in Amsterdam, Tilburg en Eindhoven zijn van de zestien deelneemsters in totaal acht vrouwen ‘afgestudeerd’ met een door henzelf ingevuld ondernemingsplan. Een aantal daarvan zit nu in de vervolgfase om te zien of het ondernemerschap echt de stap gaat zijn richting economische zelfstandigheid of dat het een combinatie is met een baan. Een aantal reacties van de deelnemers:
“Ik heb er veel van opgestoken en voel me bevoorrecht om mee te hebben gedaan aan Krachtbedrijf.”
“In ieder geval was mijn Krachtbedrijf-avontuur een avontuur om nooit te vergeten. Het heeft me gevormd tot de sterke meid die ik al was maar die nu naar boven is gekomen.”

Mijn ambitie op korte termijn is dat Krachtbedrijf als optie voor economische zelfstandigheid bij alle lokale opvangorganisaties in Nederland wordt aangeboden. Daarnaast ben ik momenteel aan het kijken of het programma kan worden ingezet voor tienermoeders, gedetineerden, vluchtelingen, en/of vrouwen uit de mensenhandel. Er is veel belangstelling uit andere landen, dus Krachtbedrijf wordt onder de naam EN Power nu uitgerold over o.a. Pakistan en Macedonië. Als hiermee vrouwen uit zeer moeilijke omstandigheden worden geholpen bij het opbouwen van een nieuw bedrijf dan geven we ze een nieuw leven…. Dat is mijn grote droom en daar knok ik voor… Ter afsluiting mooie woorden van een deelneemster:
“Ik hoop dat er nog vele vrouwen na mij volgen die deze kans krijgen, hem aan pakken en daardoor een beter leven zullen krijgen. Aan die vrouwen adviseer ik: durf te vragen, ga je droom achterna, want dromen mag nog steeds, en soms zijn dromen géén bedrog…”

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar www.krachtbedrijf.nl of naar de korte reportage