Kennisnetwerk Textiel

Vrouwen van Nu heeft in haar lange bestaan op handwerkgebied een schat aan kennis en kunde opgedaan. Handwerktechnieken zoals breien, haken, borduren, weven, vilten, vlechten, kantklossen, frivolité  alsook hun deelgebieden hebben weinig geheimen voor de vrouwen in het Kennisnetwerk Textiel van Vrouwen van Nu.

Eind februari van dit jaar zijn vier vrouwen benoemd in het coördinatieteam van het nieuw opgerichte Kennisnetwerk Textiel. Het enthousiasme voor hun taak is groot, ook al realiseren zij zich dat het voor de provinciale handwerkcommissies even wennen zal zijn. Het handwerken is immers altijd verticaal georganiseerd geweest. Van bovenaf werd er een cursus bedacht en die werd via de provincies naar de afdelingen doorgegeven. Een kennisnetwerk is juist horizontaal georganiseerd.

Iedereen die dat wil mag een bijdrage leveren aan de instandhouding en ontwikkeling van het handwerken en andere textiele werkvormen in de vereniging. Dat gaat dus over de provinciegrenzen heen; het wordt één geheel, een landelijk netwerk.

We gaan elkaar inspireren en motiveren om samen te werken en de grote expertise op het gebied van handwerken en textiele werkvormen te behouden, te moderniseren en naar buiten toe te laten zien .

Het coördinatieteam is aangesteld om het Kennisnetwerk Textiel te ontwikkelen, aan te sturen en waar nodig te ondersteunen.

Dus, als je je stem wilt laten horen, of je hebt nog vragen, ideeën, suggesties, of wensen, bel of mail met:
- Marjolein van der Eijk 06-25297147, hoevedebiesbosch@hotmail.com;

- Gerda Broertjes 06-34507194, gbroertjes@hetnet.nl;

- Ietje de Graaf 0597-521370, famrcdegraaf@hotmail.com;

- Hedwig Hartmans 06-41314176, hedwighartmans@hotmail.com.

Volg Kennisnetwerk Textiel op Facebook.