Impressie symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

Maandag 2 oktober vond het symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid plaats in Utrecht. Het symposium werd georganiseerd door Vrouwen van Nu, Nederlandse Vrouwen Raad, NVVH-Vrouwennetwerk, Passage en Zonta Nederland. De aanleiding van het symposium was het ontbreken van een eenduidig beeld en informatie over de veiligheidssituatie van gevluchte vrouwen en meisjes.

Het symposium startte met keynote lezingen van drs. Eduard Nazarski (directeur Amnesty International Nederland), Janet Helder (bestuurslid COA), Carla Lebesque MSc (beleidsmedewerker Nidos) en mr. Domenica Ghidei (voormalig lid College voor de Rechten van de Mens). Veiligheid, bescherming en het geven van een stem aan de vluchtelingen stonden centraal in de lezingen. Tijdens het tweede deel van het programma traden de deelnemers in vier deelsessies met elkaar in dialoog. Er werd veel input geleverd en er werden veel vragen gesteld hetgeen aanbevelingen opleverde voor het op te stellen manifest.

Het was een succesvolle en inspirerende middag en nu wordt gestart met het schrijven van het manifest over veiligheid voor vrouwen in vluchtelingenopvang.

Zie hier foto's van het symposium.