Een orkest van vrouwen

Hoe zou dat zijn, een orkest waar alle instrumenten in handen van vrouwen zijn? Vrouwen van Nu die samen musiceren met de viool, de cello, de fluit, de trompet, de xylofoon, de trom. En natuurlijk een vrouwelijke dirigent die al die mooie klanken naar een samenhangend en harmonieus geheel leidt. Hoe zou dat klinken?

Lize de Hoog uit Zeeland heeft het idee opgevat om een vrouwengelegenheidsorkest samen te (laten) stellen uit muzikale vrouwen van nu, die het leuk én een uitdaging vinden om te oefenen voor een uitvoering. Die kan plaatsvinden als start van de Vrouwenweek 2017 of als programmaonderdeel van de Vrouwenbeurs 2017. Lize is dirigent, dus je bent in goede handen.

Bespeel je een instrument, vind je het leuk om in een vrouwengelegenheidsorkest op te treden, ben je bereid om regelmatig (individueel of in kleinere groepen) te oefenen en zie je er naar uit om samen met andere vrouwen van nu musici op te treden in de Vrouwenweek of bij de Vrouwenbeurs 2017, meld je dan aan bij het landelijk bureau (bureau@vrouwenvannu.nl) onder  vermelding van je naam en woonplaats, jouw instrument en je ervaringsniveau.

Het orkest kan van start bij 50-70 aangemelde vrouwen.