Commissies en Interessegroepen

* Clubs en kringen

Culturele Commissie

- Toneel

Voor het  toneelseizoen 2016-2017 zal er in mei weer een keuzelijst gestuurd worden naar de leden die dit jaar meededen.
Zijn er nieuwe belangstellenden laat het mij dan tijdig weten.

Tineke Kwant, tel. 0318-417456 kwantploos@chello.nl

- Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

De cursus wordt gegeven in ’t Kerkheem op vrijdagmorgen van 9.30–12.00 uur.

De data en onderwerpen van de najaarscursus zijn:

13 oktober:        Henri Matisse
3 november:     De slapende dame van Malta
17 november:   Edward Hopper en Alice Neel
1 december:      René Margritte


Jan Heine verzorgt de lezingen in oktober en december en Ans Mansveld in november

Het cursusbedrag is € 40.

U kunt dit bedrag overmaken op bankrekening:

NL04 RABO 0377 0966 01 t.n.v. Cult. Cie. NBvP Bennekom

Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom op deze cursus!

Organisatie: Rija Bonsma (financiën) en Teuni Neels (cursusdeel) teuni.neels@nlsnet.nl 0318-418109

 

Creativiteitscommissie
Informatie: mevr. Lenie Klopstra, tel. 0318-417522


Brei- en haakclub
Informatie: mevr. Rinske Zijlstra, tel. 0318-414250
 

Leeskringen
Informatie:
mevr. Leonie Eppenga, tel. 0317-357109
mevr. Wies Groen, tel. 0318-415293
 

* Commissies en Pr

Activiteiten voor de afdeling
Mevr. Truus Cevat, tel. 0318-463840

Reiscommissie
Informatie: mevr. Erna Lammers, tel. 0318-413592

Commissie gastvrouwen
Informatie: mevr. Corry Spiering, tel. 0318-413370

Vervoer
Informatie: voor Bennekom: mevr. Janny de Veer,
                  tel. 0318-417352
                  voor Ede: mevr. Francien Koster,
                  tel. 0318-615281

Wel en Wee
Informatie: voor Bennekom: mevr. Martha Meppelink,  
                  tel. 0318-415130
                  voor Ede: mw. Francien Koster, tel. 0318-                         419285

Perscommissie
Informatie: mevr. Hannie de Haan, tel. 0318-416738

Nieuwsbrief
Informatie: mevr. Nieske van Zwieten, tel. 0318-463840,
nieskevanzwieten@chello.nl 

Commissie advertenties Nieuwsbrief
Informatie: mevr. Eva van Drie, tel. 0318-416683

Website
Informatie: mevr. Eva van Drie, tel. 0318-416683,
evavandrie@xs4all.nl

Extra informatie