Commissies en Interessegroepen

* Clubs en kringen

Culturele Commissie

- Toneel

Voor het  toneelseizoen 2016-2017 zal er in mei weer een keuzelijst gestuurd worden naar de leden die dit jaar meededen.
Zijn er nieuwe belangstellenden laat het mij dan tijdig weten.

Tineke Kwant, tel. 0318-417456 kwantploos@chello.nl

- Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

De cursus wordt gegeven in ’t Kerkheem op vrijdagmorgen van 9.30–12.00 uur.

We laten nu de cursusleiders aan het woord.

Jan Heine

·      Vrijdag 10 februari

Camille Claudel (1864-1943) heeft indrukwekkend mooi werk voortgebracht.

Zij was leerlinge, assistente, collega en minnares van de grote beeldhouwer Auguste Rodin (1840-1916). Over haar is in de loop van de jaren tweemaal een film gemaakt. (Isabelle Adjani, 1888 en Juliette Binoche, 2015).

Wij lopen met Camille Claudel mee, volgen haar werk stapvoets en nemen kennis van wie haar omringden.

·      Vrijdag 24 februari

Eerst Édouard Manet (1832-1883) en Claude Monet (1840-1926), twee Franse schilders die contacten hadden met ons land en die hier ook geschilderd hebben.

Monet stond in het hart van het impressionisme. Aan de titel van een van zijn werken, ‘Impression’, is de omschrijving ‘impressionisme’ ontleend.

Wat hebben de contacten met Nederland met hen gedaan en wat was daarvan de invloed op hun werk?

Dan Johan Barthold Jongkind (1819-1891) en Meijer Isaac de Haan (1852-1895), twee Nederlandse schilders die veel contacten hadden met Frankrijk en die daar langer of korter gewoond en gewerkt hebben. De eerste heeft meerdere stijlen aangehangen. De tweede kan men post-impressionist en synthetist noemen. Bevriend met Paul Gauguin en Theo en Vincent van Gogh.

Ans Mansveld

Meesterwerken maken 'als vanzelf' diepe visuele indruk op de toeschouwer. Het is in veel gevallen een emotionele ervaring wanneer de beschouwer zich de tijd gunt goed te kijken naar een kunstwerk en zich werkelijk openstelt voor een kijkervaring. Elk belangrijk kunstwerk is eveneens omgeven door bijzondere verhalen en spannende geheimen, ongeacht in welk periode het tot stand kwam. Meesterwerken uit de oudheid tot en met de moderne tijd zullen de revue passeren.

In deze lessen wordt uitvoerig ingegaan op vrouwelijke kunstenaars (vanaf de negentiende/twintigste eeuw tot op heden) die een belangrijke stempel hebben gezet op de kunstgeschiedenis. De eerste groep is rond de eeuwwisseling – ruim honderd jaar geleden – verantwoordelijk voor enorme vernieuwingen in de schilderkunst, de tweede groep kunstenaressen zijn (deels) actief rond de laatste eeuwwisseling als beeldhouwers. Met name de jongste generatie drukt ons, op subtiele wijze met de neus op onze huidige milieuproblematiek waarin de relatie tussen mens natuur centraal staat. Tijdens het gezamenlijke kijkproces wordt uitgebreid ingegaan op de ontstaansgeschiedenis, de kunstenaar en zijn/haar tijd. Na deze cursus kijkt u nooit meer met dezelfde ogen naar kunst.

·      Vrijdag 10 maart

De Amazones van ‘Der Blaue Reiter’: Marianne Werefkin, Gabriële Münter en Natalja Goncharova.

·      Vrijdag 24 maart

Hedendaagse powervrouwen: Marthe Röling, Maria Roosen en – de jongste ontdekking – Claire Morgan.

 

Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom op deze cursus!

Organisatie: Rija Bonsma (financiën) en Teuni Neels (cursusdeel) teuni.neels@nlsnet.nl

 

Creativiteitscommissie
Informatie: mevr. Lenie Klopstra, tel. 0318-417522


Brei- en haakclub
Informatie: mevr. Rinske Zijlstra, tel. 0318-414250
 

Leeskringen
Informatie:
mevr. Leonie Eppenga, tel. 0317-357109
mevr. Wies Groen, tel. 0318-415293
 

* Commissies en Pr

Activiteiten voor de afdeling
Mevr. Truus Cevat, tel. 0318-463840

Reiscommissie
Informatie: mevr. Erna Lammers, tel. 0318-413592

Commissie gastvrouwen
Informatie: mevr. Corry Spiering, tel. 0318-413370

Vervoer
Informatie: voor Bennekom: mevr. Janny de Veer,
                  tel. 0318-417352
                  voor Ede: mevr. Francien Koster,
                  tel. 0318-615281

Wel en Wee
Informatie: voor Bennekom: mevr. Martha Meppelink,  
                  tel. 0318-415130
                  voor Ede: mw. Francien Koster, tel. 0318-                         419285

Perscommissie
Informatie: mevr. Hannie de Haan, tel. 0318-416738

Nieuwsbrief
Informatie: mevr. Nieske van Zwieten, tel. 0318-463840,
nieskevanzwieten@chello.nl 

Commissie advertenties Nieuwsbrief
Informatie: mevr. Eva van Drie, tel. 0318-416683

Website
Informatie: mevr. Eva van Drie, tel. 0318-416683,
evavandrie@xs4all.nl

Extra informatie